حضور سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان هرمزگان در جشنواره جهادگران علم و فناوری کشور.

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون حضور سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان هرمزگان در جشنواره جهادگران علم و فناوری کشور ، مورخ نوزدهم و بیستم بهمن ماه می باشد. هرمزگان در این جشنواره دارای دو طرح می باشد، طرح اول نمایشگر چند منظوره در شناورهای دریایی… از آقای مهرداد قاسمی طرح دوم… طراحی […]

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون

WhatsApp Image 2021 02 07 at 12.47.43 1 WhatsApp Image 2021 02 07 at 12.47.43 2 WhatsApp Image 2021 02 07 at 12.47.43 WhatsApp Image 2021 02 07 at 12.47.44 WhatsApp Image 2021 02 07 at 12.47.45

حضور سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان هرمزگان در جشنواره جهادگران علم و فناوری کشور ، مورخ نوزدهم و بیستم بهمن ماه می باشد.
هرمزگان در این جشنواره دارای دو طرح می باشد، طرح اول نمایشگر چند منظوره در شناورهای دریایی… از آقای مهرداد قاسمی
طرح دوم… طراحی و ساخت آشکار سازی هسته ای با استفاده از هوش مصنوعی… از آقای منصور فرهادی