حضور محیط زیست هرمزگان در بیستمین نمایشگاه بین المللی دریایی جزیره کیش

این نمایشگاه به مدت سه روز در محل برگزاری نمایشگاههای بین المللی جزیره کیش برگزارمی گردد به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون بیستمین نمایشگاه بین المللی دریایی در جزیره کیش به مدت چهار روز از مورخ بیست وششم آذرماه لغایت بیست وهشتم برگزار می گردد. در این نمایشگاه با  ۳۰۰ شرکت کننده داخلی وخارجی (۱۸شرکت […]

این نمایشگاه به مدت سه روز در محل برگزاری نمایشگاههای بین المللی جزیره کیش برگزارمی گردد

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون

بیستمین نمایشگاه بین المللی دریایی در جزیره کیش به مدت چهار روز از مورخ بیست وششم آذرماه لغایت بیست وهشتم برگزار می گردد. در این نمایشگاه با  ۳۰۰ شرکت کننده داخلی وخارجی (۱۸شرکت کننده ) به فعالیت می پردازند.

اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان به همراه معاونت دریایی سازمان محیط زیست درفضای به وسعت ۶۰ مترمربع به مدت چهار روز در کنار یگدیگر به فعالیت می پردازند . در این غرفه اداره کل محیطزیست استان هرمزگان به معرفی مناطق مدیریت استان (تالابی  دریایی) ، به نمایش گذاشتن مستندات و فیلم دریایی وسایر… می پردازد .

n16n15n14n13n12n11n10n9n8n7 1n6n5n4n2n1

در این غرفه به همت معاونت دریایی سازمان محیط زیست دانش پژوهان مرکز استعدادهای درخشان دبیرستان علامه خلی (شماره ۹) که زیر نظرمرکز ملی استعدادهای درخشان دانش پژوهان جوانان کشور می باشد حضورفعالی در این غرفه دارند که می تواند به نمایش گذاشتن اختراعات آنها در نمایشگاه مذکور  از جمله : آب شیرکن الکتروخورشیدی ، دستگاه تصفیه پساب صنعتی ، سیستم یونیزاسیون آب جهت مصارف کشاورزی نام برد.

همچنین در این غرفه دستگاه زباله جمع کن چنگکی مکانیزه که در پاکیزگی نوارساحلی نقش بسزایی دارد نام برد. همچنین  در این غرفه معاونت دریایی سازمان برتشریح چگونگی تعیین رنگ پرچم در محل شناگاههای ساحلی و وضعیت کیفی شناگاههای ساحلی تمرکز دارد .

گفتنی است :

در اولین روز از افتتاح بیستمین نمایشگاه دریایی جزیره کیش معاون دریایی سازمان حفاظت محیطزیست از غرفه  دریایی سازمان حفاظت محیط زیست بازدید کرد . دراین بازدید دکترفرشچی با دانش پزوهان دبیرستان علامه حلی دیدار وبا دستاوردها واختراعات این دانش پزوهان در حوزه محیط زیست دریایی آشناشدند.

وی در ادامه از قسمت های مختلف این غرفه ازجمله : از دستگاه زباله جمع کن چنگکی مکانیزه  ونمایشگاه  عکس  مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان هرمزگان بازدید کرد.

همچنین در این بازدید برخورداری سمن زیست محیطی حمایت ازپستانداران دریایی استان هرمزگان به ارائه عملکرد خود پرداخت .

در خاتمه معاون دریایی سازمان از کارشناسان آن حوزه و روابط عمومی محیط زیست هرمزگان که در برگزاری این نمایشگاه تلاش کردند قدردانی کرد