حضور مروج فعال استان هرمزگان در همایش روستاهای برتر کتابخوانی

زهرا پور حسن در همایش روستاهای برتر کتابخوانی که در تهران برگزار شد به عنوان مروج فعال انتخاب شد.

هر ساله در حوزه کتاب و کتابخوانی مروجانی از سراسر ایران انتخاب می شوند که از استان هرمزگان زهرا حسن پور در همایش روستاهای کشور بعنوان مروج برتر کتابخوانی مورد تقدیر قرار گرفت.

شایان ذکر است: نهمین دوره جشنواره روستاها و عشایرکتاب در تهران برگزار که خانم حسن پور از روستای ایسین شهرستان بندرعباس انتخاب شد.