حضور پررنگ کونگ فو کاران شهرستان رودان در مسابقات قهرمانی کشور سبکی ( فول کونگ فو ) و اجرای تکنیک ( ممای ) بصورت مجازی

زمانی رئیس هیئت کونگ فو و هنرهای رزمی شهرستان رودان در این زمینه گفت: این مسابقات در کلیه رده های سنی برگزار شد و ۴ کونگ فو کار به نمایندگی از سایر کونگ فو کاران در مسابقات کشوری سبکی ( فول کونگ فو ) شرکت نمودند. ? رئیس هیئت کونگ فو شهرستان رودان افزود: مسابقات […]

زمانی رئیس هیئت کونگ فو و هنرهای رزمی شهرستان رودان در این زمینه گفت: این مسابقات در کلیه رده های سنی برگزار شد و ۴ کونگ فو کار به نمایندگی از سایر کونگ فو کاران در مسابقات کشوری سبکی ( فول کونگ فو ) شرکت نمودند.
? رئیس هیئت کونگ فو شهرستان رودان افزود: مسابقات مذکور که بصورت مجازی برگزار شد باعث گردید سطح آمادگی جسمانی کونگ فو کاران افزایش یابد و روحیه آنها تقویت شود.
? زمانی در پایان عنوان کرد: نفرات شرکت کننده در مسابقات مجازی قهرمانی کشور آقایان جلیل زمانی ، حسین رامشگر ، امیر حسین رامشگر و مصطفی کمالی بودند که توانستند نظر داوران این دوره از مسابقات را به خود جلب کنند که نتایج مسابقات در چند روز آینده مشخص خواهد شد.