حضور پرندگان مهاجر در زیست بوم حرا کاری شده منابع طبیعی بامشارکت مردم درشهرستان بندرخمیر

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون :داریوش قانعی رییس منابع طبیعی و آبخیزداری بندرخمیر گفت:کاشتن نهال حرا درنوار ساحلی به وسیله منابع طبیعی ومشارکت های مردمی اکوسیستم ویژه ایی رابرای پرندگان مهاجر فراهم آورده است که باآغاز فصل پاییز شاهد حضور پرندگان مهاجر به این اکو سیستم هستیم این پرندگان ازمناطق سرد سیبری وآسیای میانه […]

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون :داریوش قانعی رییس منابع طبیعی و آبخیزداری بندرخمیر گفت:کاشتن نهال حرا درنوار ساحلی به وسیله منابع طبیعی ومشارکت های مردمی اکوسیستم ویژه ایی رابرای پرندگان مهاجر فراهم آورده است که باآغاز فصل پاییز شاهد حضور پرندگان مهاجر به این اکو سیستم هستیم

این پرندگان ازمناطق سرد سیبری وآسیای میانه به این منطقه کوچ می کنند وتابهار سال آینده دراین زیست بوم ویژه می مانند.

وی افزود:این اکوسیستم درزمره غنی ترین وحاصلخیزترین اکوسیستم های دنیا حساب می آید.

مناطق جـزر ومدی حـرا به مثابه سـرزمین استراحت وتغذیه پـرندگان ماهی خـوار وگونه های دیگری ازپرندگان مهاجر است

“بابک پارسا”