حضور پژوهشگر هرمزگانی در بین برگزیدگان چکیده مقالات سمینار بین المللی تئاتر فجر

هیئت داوران سمینار چهل و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، متشکل از محمد باقر قهرمانی، اصغر فهیمی‌فر و منصور براهیمی ۱۸ چکیده مقاله برگزیده این بخش را معرفی کرد، که مقاله “جایگاه توسعه گرایی و توریسم فرهنگی در جشنواره بین‌المللی تئاترفجر- نگاهی مقایسه‌ای با جشنواره‌های ادینبرو(اسکاتلند)، آوینیون(فرانسه)، هایفست(ارمنستان)” نوشته علیرضا داوری یکی از منتخبین […]

هیئت داوران سمینار چهل و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، متشکل از محمد باقر قهرمانی، اصغر فهیمی‌فر و منصور براهیمی ۱۸ چکیده مقاله برگزیده این بخش را معرفی کرد، که مقاله “جایگاه توسعه گرایی و توریسم فرهنگی در جشنواره بین‌المللی تئاترفجر- نگاهی مقایسه‌ای با جشنواره‌های ادینبرو(اسکاتلند)، آوینیون(فرانسه)، هایفست(ارمنستان)” نوشته علیرضا داوری یکی از منتخبین این بخش شد.

گفتنی است: هیات داوران بخش سمینار بین المللی جشنواره تئاتر فجر پس از ارزیابی حدود ۸۰ چکیده‌ مقاله ارسال شده، چکیده‌های برگزیده را بر مبنای محورهای موضوعی فراخوان اعلام کردند.