حماسه حضور

حضور مردم شهرستان رودان در انتخابات

مردم شریف رودان در مرحله دوم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری