خانه احزاب استان هرمزگان افتتاح شد

مهدی دوستی استاندار هرمزگان، منوچهر متکی رئیس خانه احزاب ایران معاونان استاندار و جمعی از فعالان سیاسی و نمایندگان احزاب در استان، خانه احزاب استان هرمزگان افتتاح شد. مهندس دوستی پس از آیین افتتاح خانه احزاب هرمزگان در نشست با نمایندگان احزاب احزاب استان با اشاره به اینکه احزاب می‌توانند سبب توسعه شوند گفت: احزاب […]

مهدی دوستی استاندار هرمزگان، منوچهر متکی رئیس خانه احزاب ایران معاونان استاندار و جمعی از فعالان سیاسی و نمایندگان احزاب در استان، خانه احزاب استان هرمزگان افتتاح شد. مهندس دوستی پس از آیین افتتاح خانه احزاب هرمزگان در نشست با نمایندگان احزاب احزاب استان با اشاره به اینکه احزاب می‌توانند سبب توسعه شوند گفت: احزاب با فعالیت اثرگذار می‌توانند به عنوان مدرسه آموزش حکمرانی عمل کنند. وی با تاکید بر اثرگذاری احزاب در حوزه آموزش‌ نحوه مدیریت در کشور اظهار داشت: احزاب بهترین ظرفیت برای یادگیری کارجمعی و مدیریت هستند. وی اضافه کرد: فعالیت حزبی از بهترین بسترهای توسعه سیاسی است و البته باید توجه داشت که شرط موفقیت، شکل گیری احزاب از لایه‌های پایین جامعه به سمت راس هرم رهبری حزبی است که متاسفانه یکی از آسیب‌های فعالیت‌های حزبی، شکل گیری آنها از بالاترین مرتبه است. منوچهر متکی رئیس خانه احزاب ایران نیز در این آیین اظهار داشت: مهم‌ترین تکلیف احزاب همراهی با مردم در تبعیت از ولایت و رهبری برای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی است. وی ادامه داد: در کشور احزاب قانونی در سه گروه اصولگرا، اصلاح طلب و مستقل وجود دارند که تبعیت از مبانی نظام ، ولایت و قانون فصل مشترک آنهاست. وزیر اسبق امورخارجه اضافه کرد: هیچ حزبی نمی تواند به دلیل اختلاف سیاسی با دولت از تکالیف خود شانه خالی کند و البته بدیهی است که در صورت همگرایی، همکاری ها بیشتر خواهد بود.