خانواده ستاره خلیج فارس ساحل جزیره هرمز را پاک‌سازی کردند

به مناسبت هفته زمین پاک خانواده کارکنان شرکت نفت ستاره خلیج فارس ساحل جزیره هرمز را پاک‌سازی کردند. مهم‌ترین نقاط حائز اهمیت از لحاظ برنامه‌های حفاظتی زیست ‌محیطی سواحل هستند که باید همت ویژه‌ای در نگهداری و پاک‌سازی و زیباسازی آن به عمل آورد. در این راستا به مناسبت هفته زمین پاک خانواده کارکنان شرکت […]

به مناسبت هفته زمین پاک خانواده کارکنان شرکت نفت ستاره خلیج فارس ساحل جزیره هرمز را پاک‌سازی کردند.
مهم‌ترین نقاط حائز اهمیت از لحاظ برنامه‌های حفاظتی زیست ‌محیطی سواحل هستند که باید همت ویژه‌ای در نگهداری و پاک‌سازی و زیباسازی آن به عمل آورد.

IMG 20230430 WA0038IMG 20230430 WA0039IMG 20230430 WA0040IMG 20230430 WA0042IMG 20230430 WA0043IMG 20230430 WA0002IMG 20230430 WA0003IMG 20230430 WA0044 1IMG 20230430 WA0044IMG 20230430 WA0004IMG 20230430 WA0046IMG 20230430 WA0006IMG 20230430 WA0045IMG 20230430 WA0048 1IMG 20230430 WA0005IMG 20230430 WA0048IMG 20230430 WA0008 1IMG 20230430 WA0008IMG 20230430 WA0047IMG 20230430 WA0007IMG 20230430 WA0049IMG 20230430 WA0009IMG 20230430 WA0010IMG 20230430 WA0011IMG 20230430 WA0013
در این راستا به مناسبت هفته زمین پاک خانواده کارکنان شرکت نفت ستاره خلیج فارس با حضور در جزیره هرمز بخشی از ساحل این جزیره را پاک‌سازی کردند.
هفته زمین پاک امسال با شعار سرمایه‌گذاری در زمین، توسعه بازیافت و بهره‌وری سبز نام گذاری شده بود که این اقدام خانواده بزرگ ستاره خلیج فارس با مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست استان هرمزگان با این مضمون اجرایی شد.
هماهنگی، انتقال تجربیات و راهکارها در راستای حفاظت روزافزون محیط‌زیست، آموزش و فرهنگ¬سازی با برگزاری کلاس¬ها، تدوین کتاب¬های عمومی، طراحی و ارائه بروشور برای استفاده کارکنان و خانواده¬ها به منظور آشنایی با مبانی اولیه محیط¬زیست، استفاده بهینه از انرژی، مدیریت مصرف آب و مدیریت پسماند از اقداماتی است که در مدت اخیر به همت واحد حفاظت محیط‌زیست پالایشگاه ستاره خلیج فارس اجرایی شده‌ است.