خلاء های تامین به موقع اقلام دارویی مورد نیاز مردم هرمزگان با برنامه ریزی مناسب پیگیری و رفع گردد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان: خلاءهای کمبود دارو در هرمزگان مرتفع گردد /لزوم استقرار نمایندگی شرکت های دارویی در هرمزگان /ضرورت افزایش سهمیه هرمزگان در تامین اقلام دارویی / پرداخت به موقع مطالبات شرکت های دارویی توسط مراکز درمانی و بیمه ها به عنوان اولویت پیگیری و دنبال شود معاون سیاسی، امنیتی و […]

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان:
خلاءهای کمبود دارو در هرمزگان مرتفع گردد /لزوم استقرار نمایندگی شرکت های دارویی در هرمزگان /ضرورت افزایش سهمیه هرمزگان در تامین اقلام دارویی / پرداخت به موقع مطالبات شرکت های دارویی توسط مراکز درمانی و بیمه ها به عنوان اولویت پیگیری و دنبال شود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، گفت: خلاء های تامین به موقع اقلام دارویی مورد نیاز مردم هرمزگان با برنامه ریزی مناسب پیگیری و رفع گردد.

احسان کامرانی در جلسه کارگروه اجتماعی و سلامت استان با محوریت تامین اقلام دارویی مورد نیاز استان، با اشاره به اهمیت تامین اقلام دارویی مورد نیاز استان عنوان کرد: به دلیل ارتباط مستقیم تامین دارو با سلامت مردم دستگاه های اجرایی ذیربط با برنامه ریزی مناسب نسبت به تامین اقلام دارویی مورد نیاز استان اقدام کنند. وی در همین خصوص، تصریح کرد: مردم در مراکز درمانی استان و داروخانه ها نباید علاوه بر رنج بیماری دغدغه تامین داروی خود را داشته باشند. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، در همین خصوص تصریح کرد: دسترسی سریع و آسان به اقلام دارویی مورد نیاز و داشتن قیمت مناسب از مهمترین مطالبات مردم در زمینه تامین دارو است. کامرانی، خاطرنشان کرد: ضروری است تامین دارو در مناطق دور افتاده هرمزگان با مسائل و مشکلاتی همراه نباشد و دستگاه های اجرایی ذیربط با برنامه ریزی مناسب نسبت به رفع کمبودهای دارویی در مناطق دور افتاده استان اقدام کنند. وی با اشاره به اهمیت استقرار نمایندگی شرکت های دارویی در استان، اظهار داشت: استقرار بیشتر نمایندگی های شرکت های دارویی در استان بسیاری از خلا ها و کمبودهای دارویی را مرتفع می کند و ضروری است این مهم توسط شرکت های دارویی و دانشگاه علوم پزشکی استان با حساسیت ویژه دنبال شود. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، اظهار داشت: کلیه شرکت های دارویی فعال در استان هرمزگان ضروری است به گونه ای برنامه ریزی کنند که اقلام دارویی خاص مورد نیاز بیماری های خاص توسط مراکز درمانی به موقع تامین گردد. وی افزود: پرداخت به موقع مطالبات شرکت های دارویی توسط مراکز درمانی و شرکت های بیمه نقش بسزایی در کاهش مشکلات تامین اقلام دارویی هرمزگان دارد. کامرانی افزود: با توجه به مهاجر پذیر بودن هرمزگان در اغلب فصول سال به دلیل وجود مناطق آزاد تجاری، مناطق ویژه اقتصادی ، فرصت های سرمایه گذاری و اشتغال هر ساله هرمزگان علاوه بر جمعیت ثابت پذیرای بخش قابل توجهی از مردم سایر مناطق کشور است که ضروری است در افزایش درصد دارویی اختصاص به استان از سوی وزارت بهداشت و درمان تجدید نظر صورت گیرد و نسبت به افزایش سهمیه دارویی مورد نیاز استان پیگیری های لازم بعمل آید. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، خاطرنشان کرد: متناسب با جایگاه هرمزگان در اقتصاد ملی ضروری است زیرساخت های بهداشتی و درمانی استان تقویت گردد.