خودکار کردن بانک های خازنی مراکز انتقال قطب آباد و مهرآران

بانک های خازنی مراکز انتقال قطب آباد و مهرآران بصورت خودکار در مدار قرار گرفت. به گزارش (صدای گامبرون ) ؛رئیس واحد مهندسی برق منطقه خلیج فارس گفت :  با تعویض و تنظیم رگولاتور بانک های خازنی مراکز انتقال نفت قطب اباد و مهراران و عیب یابی و رفع عیب از مدار آنها ، این […]

بانک های خازنی مراکز انتقال قطب آباد و مهرآران بصورت خودکار در مدار قرار گرفت.

به گزارش (صدای گامبرون ) ؛رئیس واحد مهندسی برق منطقه خلیج فارس گفتبا تعویض و تنظیم رگولاتور بانک های خازنی مراکز انتقال نفت قطب اباد و مهراران و عیب یابی و رفع عیب از مدار آنها ، این بانک های خازنی بصورت خودکار در مدار قرار گرفتند.

علی اکبر مختاری بیان داشت : همانگونه که می دانیم بانک های خازنی نقش بسزایی در تثبیت ولتاژ، کاهش جریان مصرفی و بهینه سازی انرژی مراکز دارند و از همه مهمتر در سلامت تجهیزات نقش بسزایی را بر عهده دارند لذا این واحد را برانداشت تا نسبت به خودکارکردن این بانک های خازنی اقدام کند