دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال واکسینه می شوند

والدین دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال برای ثبت نام واکسیناسیون فرزندان خود اقدام نمایند سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود:   ثبت نام دانش آموزان در گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال می‌توانند برای دریافت واکسن فرزندانشان در سامانه  salamat.gov.ir ثبت نام کنند که پس از ایمنی کامل دانش آموزان مدارس بازگشایی می‌شوند. دکتر فاطمه […]

والدین دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال برای ثبت نام واکسیناسیون فرزندان خود اقدام نمایند

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود:   ثبت نام دانش آموزان در گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال می‌توانند برای دریافت واکسن فرزندانشان در سامانه  salamat.gov.ir ثبت نام کنند که پس از ایمنی کامل دانش آموزان مدارس بازگشایی می‌شوند.

دکتر فاطمه نوروزیان در ادامه افزود: پس از ثبت نام دانش آموزان و دریافت سهمیه واکسن، در مراکز جداگانه‌ای واکسیناسیون آن‌ها انجام می‌شود.

وی از همه والدین خواست برای آغاز سال تحصیلی ایمن برای دانش آموزان، نسبت به ثبت نام فرزندانشان اقدام کنند.