داوود محمدی زاده رییس انجمن تیراندازی کارگران استان هرمزگان شد

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون و به نقل از روابط عمومی هیات ورزش کارگری استان هرمزگان، طی نشستی با حضور فرشید اوسپید رییس هیات ، سجاد جلال زاده رییس مجمع مشاورین و جمعی از کارشناسان، داوود محمدی زاده بعنوان رییس انجمن تیراندازی کارگران استان هرمزگان منصوب شد. در این جلسه فرشید اوسپید رییس هیات […]

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون و به نقل از روابط عمومی هیات ورزش کارگری استان هرمزگان، طی نشستی با حضور فرشید اوسپید رییس هیات ، سجاد جلال زاده رییس مجمع مشاورین و جمعی از کارشناسان، داوود محمدی زاده بعنوان رییس انجمن تیراندازی کارگران استان هرمزگان منصوب شد.
در این جلسه فرشید اوسپید رییس هیات ورزش کارگری استان هرمزگان ورزش تیراندازی را با توجه به وجهه ملی و مذهبی آن و سفارشات پیامبر اکرم (ص) به یادگیری این رشته ورزشی،بسیار مهم دانست وی اظهار کرد، امیدواریم بتوانیم رشته ورزشی تیراندازی را در جامعه کارگری استان هرمزگان نهادینه کنیم و با کمک مسئولین ورزش واحد‌های صنعتی استان، آن را توسعه دهیم .
داوود محمدی زاده از قهرمان و مربیان فعال رشته ورزشی تیراندازی در استان هرمزگان است و بیست سال فعالیت مستمر در این رشته ورزشی را در رزومه خود دارد،که بخشی از این فعالیت ها به شرح ذیل می باشد:
-دو دوره دعوت به اردوی تیم ملی تیراندازی
-نایب قهرمان مسابقات بین المللی تیراندازی جام خلیج فارس
-سرپرست و دبیر هیات تیراندازی استان هرمزگان
-مدیریت بازاریابی در ورزش
-مربی زبده استعداد یاب