درخواست استاندار هرمزگان از رییس جمهور برای توجه به سهم هرمزگان در درآمدهای پارس‌جنوبی

استاندار هرمزگان گفت: میادین پارس جنوبی در آب‌های سرزمینی استان هرمزگان قرار گرفته است اما استان سهمی از این درآمدها ندارد از این رو درخواست داریم توجه و تدبیر ویژه رییس جمهور معطوف به حل این مسئله شود.