استاندار هرمزگان:

در نیم ساعت ابتدایی دو برابر پیش بینی رای به صندوق ریخته شده است

رقابت بسیار فشرده ای در حوزه‌های انتخابیه هرمزگان وجود دارد

استاندار هرمزگان گفت: مطابق آخرین ارزیابی‌ها رقابت بسیار فشرده ای بین کاندیداها در انتخابات استان هرمزگان وجود دارد ، در نیم ساعت ابتدایی دو برابر پیش بینی رای به صندوق ریخته شده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری هرمزگان؛ مهدی دوستی در حاشیه انداختن رای به صندوق رای گفت: انتخابات و مشارکت در انتخابات یک حق است و البته وظیفه ای است که ما در قبال جامعه نیز بر عهده داریم.
وی افزود: با حضور خود کمک خواهیم کرد به انتخاب بهتر و کاهش سوگیری اشتباه تا توانمندترین فرد روانه مجلس شود.

استاندار هرمزگان گفت: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در تمام حوزه های انتخابیه شاهد رقابت بسیار فشرده بین کاندیداها هستیم و آرا یک بخش و روستا هم می‌تواند بر سرنوشت انتخابات تاثیر بگذارد.

وی تصریح کرد: باید از مردم تشکر کنیم از ساعت ۸ امروز که انتخابات آغاز شده به صورت بر خط امکان دریافت آمار را داریم حضور مردم قابل توجه بوده و در ۳۰ دقیقه ابتدایی تقریبا دو برابر پیش بینی که داشتیم آرا به صندوق ریخته شده است و فکر می کنم انتخابات پر شورتری خواهیم داشت.