دستگیری دونفر متخلف شکاروصید در شهر ستان بندرلنگه

این ماموریت توسط یگان حفاظت محیط زیست شهر ستان بندرلنگه با موفقیت انجام شد و متخلفین مذکور به دستور مقام قضایی آن شهرستان تا رسیدگی پرونده در بازداشت بسرمی برد به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، سامان قاسمی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرلنگه از دستگیری دونفر متخلف شکاروصید در آن شهرستان خبرداد. […]

این ماموریت توسط یگان حفاظت محیط زیست شهر ستان بندرلنگه با موفقیت انجام شد و متخلفین مذکور به دستور مقام قضایی آن شهرستان تا رسیدگی پرونده در بازداشت بسرمی برد

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، سامان قاسمی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرلنگه از دستگیری دونفر متخلف شکاروصید در آن شهرستان خبرداد.
در این راستا ازاین متخلفین  لاشه ی یک  راس قوچ وحشی ، یک قبضه اسلحه ی گلوله زنی ، ۲۸ عدد فشنگ و سایر ادوات شکاروصید کشف و ضبط گردید . این پرونده در حال پیگیری می باشد .