دستگیری متخلفین زنده گیری پرندگان شکاری در شهرستان بندر لنگه

این ماموریت با همکاری مامورین یگان حفاظت محیط زیست ستادی و شهرستان بندرلنگه انجام شد به گزارش صدای گامبرون ، صمصام پور رئیس اداره وفزمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرلنگه از دستگیری دونفر متخلف شکاروصید در آن شهرستان خبرداد. دراین راستا ، ازآن  متخلفین ۴  بهله دلیجه، ۶ قطعه قمری و چهار رشته تور […]

این ماموریت با همکاری مامورین یگان حفاظت محیط زیست ستادی و شهرستان بندرلنگه انجام شد

به گزارش صدای گامبرون ، صمصام پور رئیس اداره وفزمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرلنگه از دستگیری دونفر متخلف شکاروصید در آن شهرستان خبرداد.
دراین راستا ، ازآن  متخلفین ۴  بهله دلیجه، ۶ قطعه قمری و چهار رشته تور کشف و ضبط گردید،پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع گردید.