دستگیری متخلفین زنده گیری پرندگان شکاری در شهرستان جاسک

این ماموریت توسط مامورین یگان حفاظت محیط زیست ستادی و شهرستان جاسک انجام شد به گزارش اداره صدای گامبرون، رحیمی رئیس اداره وفرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان جاسک از دستگیری دونفر متخلف شکاروصید درآن شهرستان خبرداد. دراین راستااز متخلفین ۲ بهله دلیجه، دوقطعه قمری و چهار رشته تور کشف و ضبط گردید،پرونده جهت سیر مراحل […]

این ماموریت توسط مامورین یگان حفاظت محیط زیست ستادی و شهرستان جاسک انجام شد

به گزارش اداره صدای گامبرون، رحیمی رئیس اداره وفرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان جاسک از دستگیری دونفر متخلف شکاروصید درآن شهرستان خبرداد. 
دراین راستااز متخلفین ۲ بهله دلیجه، دوقطعه قمری و چهار رشته تور کشف و ضبط گردید،پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع گردید.