دستگیری متخلفین شکاروصید در شهرستان بندرلنگه

این ماموریت توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرلنگه با موفقیت انجام شد  قلندری رئیس اداره و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرلنگه از دستگیری دونفر متخلف شکاروصید در حوزه استحفاظی آن شهرستان خبرداد. وی افزود: در این راستااز متخلفین یک قبضه سلاح سوزنی دولول ، تعداد ۵ عدد فشنگ ، چهار عدد چاقو […]

این ماموریت توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرلنگه با موفقیت انجام شد

 قلندری رئیس اداره و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرلنگه از دستگیری دونفر متخلف شکاروصید در حوزه استحفاظی آن شهرستان خبرداد.
وی افزود:
در این راستااز متخلفین یک قبضه سلاح سوزنی دولول ، تعداد ۵ عدد فشنگ ، چهار عدد چاقو و یک دستگاه پرژوکتور کشف و ضبط شد، این پرونده جهت رسیدگی  به مراجع قضایی شهرستان انتقال داده شد .