دستگیری متخلفین شکاروصید در شهرستان بندرلنگه

قلندری رئیس اداره و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرلنگه از دستگیری دونفر متخلف شکاروصید در آن شهرستان خبرداد. در این راستالاشه دوراس حیوان وحشی ، یک قبضه سلاح ۳۰۸ ، یک قبضه سلاح ۲۷۰، جمعا۲۳ فشنگ ، یک دستگاه دوربین شکاری  از آن متخلف کشف وضبط شد این پرونده در حال گذراندن مراحل […]

قلندری رئیس اداره و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرلنگه از دستگیری دونفر متخلف شکاروصید در آن شهرستان خبرداد.
در این راستالاشه دوراس حیوان وحشی ، یک قبضه سلاح ۳۰۸ ، یک قبضه سلاح ۲۷۰، جمعا۲۳ فشنگ ، یک دستگاه دوربین شکاری  از آن متخلف کشف وضبط شد
این پرونده در حال گذراندن مراحل قانونی خود می باشد. .