دستگیری متخلفین شکار وصید غیر مجازدرحین شروع به شکار در شهرستان بستک

دهقانی رئیس اداره و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بستک  از دستگیری دونفر متخلف شکاروصید در حین شروع به شکار در حاشیه منطقه حفاظت شده پرزوئیه با همکاری یگان حفاظت محیط زیست شهرستان و تعامل با پاسگاه نیروی انتظامی انوه و پلیس اطلاعات و امنیت اجتماعی انتظامی بستک صورت گرفت. د راین راستا دوستگاه […]

دهقانی رئیس اداره و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بستک  از دستگیری دونفر متخلف شکاروصید در حین شروع به شکار در حاشیه منطقه حفاظت شده پرزوئیه با همکاری یگان حفاظت محیط زیست شهرستان و تعامل با پاسگاه نیروی انتظامی انوه و پلیس اطلاعات و امنیت اجتماعی انتظامی بستک صورت گرفت.
د راین راستا دوستگاه موتور سیکلت ، یک قبضه اسلحه شکاری برنو غیر مجاز ، دو دستگاه دوربین چشمی شکاری و ۴ عدد فشنگ جنگی برنو کشف و ضبط گردید.
پرونده جهت سیر مراحل قانونی از طریق مراجع قضایی شهرستان در دست پیگیری می باشد