دستگیری متخلف زنده گیری پرندگان شکاری در شهرستان بندرلنگه

قلندری رئیس اداره و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرلنگه از دستنگیری یک نفر متخلف زنده گیری پرندگان شکاری درآن شهرستان خبر داد. وی افزود: از آن متخلف یک بهله لیل و سایر اداوات شکار و صید کشف و ضبط شد . این پرونده درحال گذراندن مراحال خود می باشد .

قلندری رئیس اداره و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرلنگه از دستنگیری یک نفر متخلف زنده گیری پرندگان شکاری درآن شهرستان خبر داد.
وی افزود:
از آن متخلف یک بهله لیل و سایر اداوات شکار و صید کشف و ضبط شد . این پرونده درحال گذراندن مراحال خود می باشد .