دستگیری متخلف زنده گیری پرندگان شکاری در حاشیه منطقه حفاظت شده سراج در شهرستان بندرلنگه

این ماموریت توسط مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرلنگه با موفقیت انجام شد  ، صمصام پور رئیس اداره و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرلنگه از دستگیری یک نفرمتخلف زنده گیری پرندگان شکاری در آن شهرستان خبرداد. در این راستا یک بهله دلیجه کشف و در زیستگاه خود رهاسازی شد وچندین باب کوخه […]

این ماموریت توسط مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرلنگه با موفقیت انجام شد

 ، صمصام پور رئیس اداره و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرلنگه از دستگیری یک نفرمتخلف زنده گیری پرندگان شکاری در آن شهرستان خبرداد.
در این راستا یک بهله دلیجه کشف و در زیستگاه خود رهاسازی شد وچندین باب کوخه تخریب شد. این پرونده در حال گذراندن مراحل قانونی خود می باشد .