دستگیری متخلف زنده گیری پرندگان وحشی در شهر ستان حاجی آباد

این ماموریت توسط مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان حاجی آباد با موفقیت انجام شد

، مصطفی سالار حسینی رئیس اداره و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهر ستان حاجی آباد ازدستگیری متخلف زنده گیری پرندگان وحشی در آن شهرستان خبرداد.
دراین راستا، از آن متخلف یک قبضه سلاح شکاری ساچمه زنی غیرمجاز کشف وضبط شد . این پرونده در حال گذراندن سیر مراحل قانونی خود می باشد .