دستگیری متخلف زنده گیری پرندگان وحشی در شهرستان رودان

این ماموریت با همکاری مامورین پاسگاه انتظامی بخش رودخانه از شهرستان رودان با موفقیت انجام شد ، دهقانی رئیس اداره  و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان رودان از دستگیری یک نفر متخلف زنده گیری پرندگان وحشی در آن شهرستان خبرداد. در این راستا تعدادی پرنده کمنزیل (زنده ) از آن متخلف کشف و ضبط […]

این ماموریت با همکاری مامورین پاسگاه انتظامی بخش رودخانه از شهرستان رودان با موفقیت انجام شد

، دهقانی رئیس اداره  و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان رودان از دستگیری یک نفر متخلف زنده گیری پرندگان وحشی در آن شهرستان خبرداد.
در این راستا تعدادی پرنده کمنزیل (زنده ) از آن متخلف کشف و ضبط شد ، آن پرونده در حال گذراندن مراحل قانونی خود می باشد .
در این گزارش ناظر دهقانی از همکاری مجددانه فرمانده ومامورین پاسگاه انتظامی بخش رودخانه با مامورین بگان حفاظت محیط زیست آن شهرستان قدردانی کرد .