دستگیری متخلف شکارر و صید درحوزه شهرستان بندرعباس

کاظم شریفی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان هرمزگان از کشف وضبط سه قبضه سلاح شکاری درحاشیه منطقه حفاظت شده کوه باز خبرداد. درماموریت که با همکاری تیروهای ستادی یگان حفاظت محیطزیست استان و پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان بندرعباس انجام شد یک نفر متخلف شکاروصید دستگیرشد. این پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع […]

کاظم شریفی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان هرمزگان از کشف وضبط سه قبضه سلاح شکاری درحاشیه منطقه حفاظت شده کوه باز خبرداد.
درماموریت که با همکاری تیروهای ستادی یگان حفاظت محیطزیست استان و پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان بندرعباس انجام شد یک نفر متخلف شکاروصید دستگیرشد. این پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارجاع شد.