دستگیری متخلف شکاروصید در بندرچارک

مهران قلندری رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندرلنگه از دستگیری متخلف شکاروصبد در حوزه استحفاظی آن شهرستان خبرداد. وی افزود : از آن متخلف یک قبضه اسلحه غیرمجاز پنج تیر ، یک دستگاه دوربین شکاری و دوعدد فشنگ کشف وضیظ شد. این پرونده در حال گذراندن مراحل قانونی خود می باشد . در این […]

مهران قلندری رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندرلنگه از دستگیری متخلف شکاروصبد در حوزه استحفاظی آن شهرستان خبرداد.
وی افزود : از آن متخلف یک قبضه اسلحه غیرمجاز پنج تیر ، یک دستگاه دوربین شکاری و دوعدد فشنگ کشف وضیظ شد.
این پرونده در حال گذراندن مراحل قانونی خود می باشد .
در این گزارش قلندری  فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرلنگه از همکاری فرمانده پاسگاه انتظامی بندرچارک تقدیروتشکر کرد.