دستگیری متخلف شکاروصید در شهرستان بستک

دهقانی ردیس اداره وفرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بستک از دستگیری متخلف شکاروصید درآن شهرستان خبرداد. در این راستا از آن متخلف ،  مقداری گوشت یک راس کل وحشی و یک قبضه اسلحه گلوله زنی( گلنگدنی )  و ۲۰ فشنگ جنگی و ۲ دوربین چشمی شکاری کشف و ضبط گردید.  پرونده جهت سیر مراحل […]

دهقانی ردیس اداره وفرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بستک از دستگیری متخلف شکاروصید درآن شهرستان خبرداد.
در این راستا از آن متخلف ،  مقداری گوشت یک راس کل وحشی و یک قبضه اسلحه گلوله زنی( گلنگدنی )  و ۲۰ فشنگ جنگی و ۲ دوربین چشمی شکاری کشف و ضبط گردید.  پرونده جهت سیر مراحل قانونی در مراجع قضایی شهرستان در دست پیگیری می باشد
دهقانی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بستک از همکاری و تعامل سرهنگ دهقان فرمانده نیروی انتظامی شهرستان قدردانی کرد.