دستگیری متخلف شکاروصید در شهرستان بشاگرد

این ماموریت با همکاری مامورین یگان حفاظت محیط زیست آن شهرستان با موفقیت انجام شد به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون  ، نکویی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بشاگرد از دستگیری یک نفرمتخلف شکاروصید در آن شهرستان خبرداد. در این راستا از متخلف مذکور یک قبضه سلاح و یازده قطعه پرنده تیهوکشف وضبط شد […]

این ماموریت با همکاری مامورین یگان حفاظت محیط زیست آن شهرستان با موفقیت انجام شد

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون  ، نکویی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بشاگرد از دستگیری یک نفرمتخلف شکاروصید در آن شهرستان خبرداد. در این راستا از متخلف مذکور یک قبضه سلاح و یازده قطعه پرنده تیهوکشف وضبط شد .