دستگیری متخلف شکاروصید در شهرستان بندرلنگه

مهران قلندری رئیس اداره وفرمانده یگان حفاظت محیطزیست شهرستان بندرلنگه از دستگیری متخلف شکاروصید در حوزه استحفاظی آن شهرستان با همکاری پلیس اطلاعات وامنیت بندرلنگه خبرداد. در این راستا لاشه ی  بک  راس کل وحشی ، یک قبضه تفنگ دستکاری شده برنو لول تیربار (خشاب خور)، مسافت یاب لیزری، ۳عدد فشنگ ژ۳ ، ۴ عدد […]

مهران قلندری رئیس اداره وفرمانده یگان حفاظت محیطزیست شهرستان بندرلنگه از دستگیری متخلف شکاروصید در حوزه استحفاظی آن شهرستان با همکاری پلیس اطلاعات وامنیت بندرلنگه خبرداد.
در این راستا لاشه ی  بک  راس کل وحشی ، یک قبضه تفنگ دستکاری شده برنو لول تیربار (خشاب خور)، مسافت یاب لیزری، ۳عدد فشنگ ژ۳ ، ۴ عدد پوکه پرشده ، ۶عدد پوکه خالی ویک عدد خشاب کشف و ضیط گردید .
در این ماموریت فرمانده یگان حفاظت محیط زیست از همکاری رئیس پلیس اطلاعات وامنیت شهرستان بندرلنگه تقدیر کرد.