دستگیری متخلف شکاروصید در شهرستان حاجی آباد

این ماموریت توسط پاسگاه انتظامی گهکم وپلیس اطلاعات وامنیت شهرستان حاجی آباد با موفقیت انجام شد شاهمراد جعفری رئیس اداره وفرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان حاجی آباداز دستگیری متخلف شکاروصیددر آن شهرستان خبرداد. وی افزود: دربازدید ازیک خودرو توسط پاسگاه انتظامی وپلیس اطلاعات مقداری گوشت که داخل یک کوله پشتی بصورت دست سازجاسازی  شده […]

این ماموریت توسط پاسگاه انتظامی گهکم وپلیس اطلاعات وامنیت شهرستان حاجی آباد با موفقیت انجام شد

شاهمراد جعفری رئیس اداره وفرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان حاجی آباداز دستگیری متخلف شکاروصیددر آن شهرستان خبرداد.
وی افزود:
دربازدید ازیک خودرو توسط پاسگاه انتظامی وپلیس اطلاعات مقداری گوشت که داخل یک کوله پشتی بصورت دست سازجاسازی  شده بود  کشف وضبط گردید ، پس از بازدید وبررسی ، گوشت مکشوفه متعلق به کل وحشی بوده است .  این پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال گردید در این گزارش جعفری ازتلاشهای عوامل انتظامی پاسگاه گهکم وپلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی تقدیر و تشکر کرد.