دستگیری متخلف شکاروصید در شهرستان حاجی آباد

این ماموریت با همکاری مامورین یگان حفاظت محیط زیست آن شهرستان با موفقیت انجام شد به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون  ، شاهمرادجعفری رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان حاجی آباد ازدستگیری یک نفرمتخلف شکاروصید درآن شهرستان خبرداد. در این راستااز آن متخلف یک قبضه سلاح pcp ولاشه شکارشده دوقطعه پرنده ازنوع تیهو کشف وضبط […]

این ماموریت با همکاری مامورین یگان حفاظت محیط زیست آن شهرستان با موفقیت انجام شد

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون  ، شاهمرادجعفری رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان حاجی آباد ازدستگیری یک نفرمتخلف شکاروصید درآن شهرستان خبرداد. در این راستااز آن متخلف یک قبضه سلاح pcp ولاشه شکارشده دوقطعه پرنده ازنوع تیهو کشف وضبط شد .