دستگیری متخلف شکاروصید در شهرستان میناب

این ماموریت توسط مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان میناب با موفقیت شد بذرافشان فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان میناب از دستگیری یک نفر متخلف شکار و صید در آن شهرستان خبرداد. وی افزود : از آن متخلف یک قبضه سلاح ساچمه زنی مجاز پنج تیر و ۱۲ قطعه تیهو وکبک کشف و ضبط […]

این ماموریت توسط مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان میناب با موفقیت شد
بذرافشان فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان میناب از دستگیری یک نفر متخلف شکار و صید در آن شهرستان خبرداد.
وی افزود :
از آن متخلف یک قبضه سلاح ساچمه زنی مجاز پنج تیر و ۱۲ قطعه تیهو وکبک کشف و ضبط شد .