دستگیری متخلف شکار و صید در شهرستان بندرعباس

این ماموریت با همکاری پاسگاه انتظامی شهر تخت در حوزه استحفاظی شهر ستان بندرعباس انجام شد

کاظم شریفی فرمانده یگان حفاظت محیطزیست استان هرمزگان از دستگیری یک نفر منتخلف شکاروصید در مناطق آزاد شهر ستان بندرعباس خبرداد.
وی ادامه داد:
مامورین یگان حفاظت محیط زیست استان ( ستاد، گشت سیار ) با همکاری پاسگاه انتظامی شهر تخت موفق به دستگیری یک نفر متخلف شکار و صید در مناطق آزاد شهرستان بندرعباس شدند .
در این راستا، از آن متخلف یک قبضه اسلحه غیر مجاز ساچمه زنی ، یک قطعه پرنده جیرفتی و تعداد ۵ عدد فشنگ نیز کشف و ضبط گردید و پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع داده شد.
در ادامه این گزارش فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان از همکاری پاسگاه انتظامی شهر تخت تقدیروتشکر کرد .