دستگیری متخلف شکار و صید در شهرستان حاجی آباد

، سالار حسینی رئیس اداره وفرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان حاجی آباد ازدستگیری متخلف شکاروصید در آن شهرستان خبرداد. وی افزود: برابر گزارش موثق واصله،  پرسنل یگان حفاظت محیط زیست شهرستان حاجی آباد موفق به دستگیری یک نفرمتخلف شکاروصید  متخلف شکار و صید در یکی از روستاهای بخش مرکزی شدند در این راستا لاشه […]

، سالار حسینی رئیس اداره وفرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان حاجی آباد ازدستگیری متخلف شکاروصید در آن شهرستان خبرداد.
وی افزود:
برابر گزارش موثق واصله،  پرسنل یگان حفاظت محیط زیست شهرستان حاجی آباد موفق به دستگیری یک نفرمتخلف شکاروصید  متخلف شکار و صید در یکی از روستاهای بخش مرکزی شدند در این راستا لاشه سه راس  کل وحشی کشف وضیط شد.. متخلف به همراه پرونده تحویل مراجع قضایی شد.
.