دستگیری یک نفر متخلف شکار و‌صید در شهرستان حاجی آباد

سالارحسینی رئیس اداره و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان حاجی آباد از دستگیری یک نفر متخلف شکاروصید در آن  شهرستان خبرداد. دراین راستا ،  مقداری گوشت دو راس حیوان وحشی   (قوچ و کل بزوحشی )،  یک قبضه کلت کمری ، سلاح گلوله زنی ٬ دوربین و ‌‌‌تعداد ۷۰ عدد فشنگ نیز کشف وضبط شد   […]

سالارحسینی رئیس اداره و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان حاجی آباد از دستگیری یک نفر متخلف شکاروصید در آن  شهرستان خبرداد.
دراین راستا ،  مقداری گوشت دو راس حیوان وحشی   (قوچ و کل بزوحشی )،  یک قبضه کلت کمری ، سلاح گلوله زنی ٬ دوربین و ‌‌‌تعداد ۷۰ عدد فشنگ نیز کشف وضبط شد   لایحه قضایی تنظیم و متهم جهت سیر مراحل قضایی تحویل دادسرای شهرستان شد .