*دفتر امور شهری و دفتر امور روستایی استانداری هرمزگان رتبه‌های اول کشوری کسب کردند*

محمد مرودی سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان گفت: در دهمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری و روستایی و پانزدهمین جشنواره بین المللی پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری، دفتر امور شهری و شوراهای استانداری و دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری هرمزگان رتبه اول کشوری را کسب کردند. وی افزود: این […]

محمد مرودی سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان گفت: در دهمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری و روستایی و پانزدهمین جشنواره بین المللی پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری، دفتر امور شهری و شوراهای استانداری و دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری هرمزگان رتبه اول کشوری را کسب کردند. وی افزود: این جشنواره‌ها به همت سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و همچنین شهرداری تهران به میزبانی سالن همایش‌های برج میلاد برگزار و برترین‌های هر حوزه معرفی شدند. سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان گفت: در این جشنواره دفتر امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان برای پنجمین سال متوالی رتبه برتر در حوزه آموزش شهرداری‌ها و همچنین رتبه برتر در حوزه پژوهش شهرداری‌ها را در بین تمامی دفاتر امور شهری استانداری های کشور کسب کرد. وی تصریح کرد: همچنین دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری هرمزگان نیز در این جشنواره توانست در حوزه آموزش دهیاری‌ها رتبه نخست کشور در بین تمام استانداری‌های کشور را به خود اختصاص دهد. مرودی تصریح کرد: کسب مقام نخست برای استانداری هرمزگان در این دو دفتر نشان دهنده عزم جدی مدیران و کارکنان برای انجام وظایف محوله بوده که جا دارد از آقای صادقی پور مدیرکل دفتر شهری و خانم غلامپور مدیرکل دفتر روستایی و مجموعه همکاران این دفاتر برای کسب این مقام‌ها تقدیر کنم. گفتنی است در دولت سیزدهم استانداری هرمزگان در شاخص‌های مختلف توانسته در سطح کشور رده‌های برتر را به خود اختصاص دهد.