دهستان کهورستان بندر خمیر به بخش تبدیل شد

مهدی دوستی استاندار هرمزگان ظهر امروز پنج شنبه ۲۶ مرداد ماه اظهار داشت: در راستای آخرین تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به استناد ماده (۱۳) مصوب ۱۳۶۲، وزیر کشور با تبدیل دهستان کهورستان و دهستان لاتیدان به بخش کهورستان موافقت کرد. وی افزود: بر اساس این مصوبه روستای کهورستان به عنوان مرکز این بخش تعیین […]

مهدی دوستی استاندار هرمزگان ظهر امروز پنج شنبه ۲۶ مرداد ماه اظهار داشت: در راستای آخرین تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به استناد ماده (۱۳) مصوب ۱۳۶۲، وزیر کشور با تبدیل دهستان کهورستان و دهستان لاتیدان به بخش کهورستان موافقت کرد. وی افزود: بر اساس این مصوبه روستای کهورستان به عنوان مرکز این بخش تعیین شده است، این بخش دارای ۱۰ هزار و ۵۰ نفر جمعیت و ۲۳ روستا خواهد بود. استاندار هرمزگان گفت: همچنین دهستان لاتیدان از ترکیب روستاها، مزرعه ‌ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است شامل روستاهای نیمه کار، نره، چوری، دریخا، مارو، پی پر، آشتابی و آرابی ایجاد و روستای نیمه کار به عنوان مرکز این دهستان تعیین شد. وی تصریح کرد: همچنین در بخش مرکزی شهرستان خمیر یک دهستان به نام کشار از ترکیب روستاها، مزرعه ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست از جمله کشار بالا، کشار زیر، چمردان، کشار سرگپ، کشار دوستان، چاه لیمو، چاه گود چمردان، شهر جدید علوی، تهلو و انگوران تهلو ایجاد و روستای کشار بالا به عنوان مرکز این دهستان تعیین شد.