ده باب کوخه درشهرستان بندرلنگه شناسایی وتخریب شد

این ماموریت با همکاری نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرلنگه وگشت سیاریگان حفاظت محیط زیست این اداره کل با موفقیت انجام شد صمصام پور رئیس وفرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرلنگه ازشناسایی ده باب کوخه وتخریب آن در غرب و حاشیه منطقه حفاظت شده سراج خبرداد. دراین ماموریت چهاربهله پرنده شکاری دلیجه ، […]

این ماموریت با همکاری نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرلنگه وگشت سیاریگان حفاظت محیط زیست این اداره کل با موفقیت انجام شد

صمصام پور رئیس وفرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرلنگه ازشناسایی ده باب کوخه وتخریب آن در غرب و حاشیه منطقه حفاظت شده سراج خبرداد.
دراین ماموریت چهاربهله پرنده شکاری دلیجه ، پنج قطعه فاخته وقمری ومقداری ادوات شکاروصید (تور وطناب ) کشف شد.