دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون پخش همزمان دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت بندرعباس ۲۱ الی ۲۴ آذر ۹۷ سینما ستاره جنوب

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون

photo 2018 12 09 19 00 52 2photo 2018 12 09 19 00 51

پخش همزمان دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت بندرعباس ۲۱ الی ۲۴ آذر ۹۷ سینما ستاره جنوب