دوره آموزشی زیست محیطی اهمیت حفاظت از محیط زیست در بخش سندرک از شهر ستان میناب برگزارشد

این دوره آموزشی طی دو روز با موضوع اهمیت حفاظت از پلنگ و چگونگی انجام اقدامات مهم در جلوگیری از کاهش آسیب های تعارض پلنگ به دام های دمداران منطقه برگزارگردید به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، داریوش صمصام پور رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر ستان میناب در این خصوص افزود: این همکاری […]

z2
z1

این دوره آموزشی طی دو روز با موضوع اهمیت حفاظت از پلنگ و چگونگی انجام اقدامات مهم در جلوگیری از کاهش آسیب های تعارض پلنگ به دام های دمداران منطقه برگزارگردید
به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، داریوش صمصام پور رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر ستان میناب در این خصوص افزود: این همکاری در جهت بالابردن سطح آگاهی ، ترویج و اشاعه فرهنگ زیست محیطی جوامع محلی بخش سندرک در خصوص تعارض حمله پلنگ به گله های دامداران آن منطقه ، با حضور کارشناسان محیط زیست این اداره کل و نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهر ستان میناب برگزار شد.در ادامه این دوره ی آموزشی، واکسیناسیون دامهای موجودر روستاهای منطقه مذکور انجام شد.