دوره ی آموزشی آشنایی یا پسماندهای دریایی در محیط زیست هرمزگان برگزار شد

این دوره آموزشی با حضوریکی از کارشناسان معاونت دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در سالن اجتماعات این اداره کل برگزار شد به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون  ، دوره آموزشی آشنایی با پسماندهای دریایی  در دونوبیت صبح وبعداز ظهربا حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ، پرسنل این اداره کل و روسای ادارات محیط زیست […]

این دوره آموزشی با حضوریکی از کارشناسان معاونت دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در سالن اجتماعات این اداره کل برگزار شد

م۲م۳م۴

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون  ، دوره آموزشی آشنایی با پسماندهای دریایی  در دونوبیت صبح وبعداز ظهربا حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ، پرسنل این اداره کل و روسای ادارات محیط زیست دریایی در سالن اجتماعات این اداره کل برگزار شد .
در این دوره آموزشی قانون مدیریت پسماند ، پسماند در محیط زیست دریایی ، ارزیابی چرخه ی حیات (LCA) وانواع ارزیابی چرخه حیات ، آشنایی با کنوانسیون ها ی حفاظت از اکوسیستم دریایی از جمله پسماندها ، ریزپلاستیک ها و سهم ان ها از پسماندهای دریایی ومنشاء آنها ، پسماندهای آزمایشگاهی و روند مدیریت پسماندهای ازمایشگاهی از جمله مطالب مورد بحث در دوره آموزشی مذکور بود .