سلاجقه در جریان بازدید از منطقه حفاظت شده آهوی ایرانی جزیره کیش؛

دولت سیزدهم تمرکز صنایع را از فلات مرکزی به سواحل جنوبی تغییر می دهد

معاون رییس جمهور در جریان بازدید از منطقه حفاظت شده آهوی ایرانی جزیره کیش گفت: دولت سیزدهم در نظر گرفته است تا تمرکز صنایع را از فلات مرکزی به سمت سواحل جنوبی پیش ببرد.

علی سلاجقه در جریان بازدید از منطقه ۲۰۰ هکتاری حفاظت شده آهوی ایرانی در جزیره کیش بیان داشت: این منطقه می تواند زیستگاه مناسبی برای یکسری گونه های دیگر نیز باشد که این امر می‌تواند با مطالعه و برای توسعه گردشگری در این منطقه انجام گیرد.

وی افزود: منطقه حفاظت شده ۲۰۰ هکتاری آهوی ایرانی در جزیره کیش از سال ۶۳ آغاز به کار کرده است و جمعیت اندکی نزدیک به ۴۰ راس به این منطقه انتقال یافت اما در طول این مدت جمعیت آن به بیش از هزار راس رسیده است.

معاون رییس جمهور تصریح کرد: ساختمان علوفه، قرنطینه و پذیرمان نیز در این منطقه در حال احداث است و این امر می تواند در افزایش جمعیت این گونه ارزشمند مفید باشد.

او با تاکید بر اینکه این جاذبه های طبیعی حتی می تواند ظرفیت های لازم برای حضور گردشگران خارجی را در این جزیره فراهم کند، ادامه داد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر توسعه دریامحور، دولت سیزدهم در نظر گرفته است تا تمرکز صنایع را از فلات مرکزی به سمت سواحل جنوبی پیش ببرد.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: مرکز بوم شناسی کیش نیز برای برگزاری رویدادهای محیط زیستی و همچنین سایت موزه محیط زیستی در حال راه اندازی است که در منطقه ای به وسعت هزار و ۷۰۰ متر مربع در جنوب این جزیره جانمایی شده است.