دومین روز سفر معاون اول رئیس جمهور به هرمزگان

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ؛ دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و هیئت همراه به اتفاق دکتر همتی استاندار هرمزگان و معاونین وی در دومین روز از سفر دکتر جهانگیری به هرمزگان به بازدید و افتتاح چند پروژه خواهند پرداخت، پروژه های قابل افتتاح  و مورد بازدید به شرح ذیل است: افتتاح پروژه […]

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ؛ دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و هیئت همراه به اتفاق دکتر همتی استاندار هرمزگان و معاونین وی در دومین روز از سفر دکتر جهانگیری به هرمزگان به بازدید و افتتاح چند پروژه خواهند پرداخت، پروژه های قابل افتتاح  و مورد بازدید به شرح ذیل است:

افتتاح پروژه های منطقه ویژه اقتصادی

افتتاح پروژه آب شیرین کن یکصد هزار متر مکعبی شهر بندرعباس

بازدید از بندر شهید رجایی و گمرک استان

بازدید از مجتمع کشتی سازی

بازدید از تاسیسات آب شیرین کن یک میلیون مترمکعبی

بازدید از خط انتقال آب در حاجی آباد

”بابک پارسا”