دومین نشست تالابی کشور در شهر تالابی بندرخمیر برگزار شد

این نشست باحضور حبیب مسیحی تازیانی مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان برگزار شد

دومین نشست تالابی کشور درشهر تالابی بندرخمیر با حضور سمن تالابی استان ها در خانه محیط زیست ، اداره محیط زیست شهرستان خمیر برگزارشد .
در این نشست مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان ، شهرداربندرخمیر، معاون طبیعی وتنوع زیستی ، روسای ادارت حفاظت واحیاء تالاب ها ، آموزش ومشارکت های مردمی ، حراست ، بازرسی و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان حضورداشتند .

photo8944319319 photo8944319446

در ابتدای این نشست مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان ضمن عرض تسلیت به مناسب حادثه تروریستی کرمان و به خاک خون کشیده شدن عده ای از هموطنانمان وخوش آمدگویی به مدعوین این نشست افرود:

 • استان هرمزگان دارای دواکوسیستم  ارزشمند وپویا در خشکی ودریا می باشد، وبزرگترین نوار ساحلی کشور با احتساب جزایر( ۱۴جزیره) دارا می باشد وجزیره قشم بزرگترین جزیره دراستان می باشد .با توجه به نیازجامعه به توسعه در کشور یکی از نگاه به  استان هرمزگان در توسعه دریا محور ویژه بوده است وبا توجه به متصل آبهای آزاد اهمیت موضوعرا دوچندان می نماید .
 • از بعد محیط زیست انسانی  بیشترین تجمع جمعیتی درشعاع ۳۰کیلومتری خط ساحلی وبیشترین تجمع صنایع و بیشترین وغنی ترین اکوسیستم های ساحلی – دریایی درهمین شعاع تجمیع شدهاست  که بار مسئولیت اجتماعی مادرقبال حفاظت واهمیت محیط زیست را سنگین ترمینماید .
 • مادرخط ساحلی استان هرمزگان دارای چهار تالاب ارزشمند وبزرگترین جنگل های تالابی را در استان هرمزگان دارا می باشیم که ۲۵ هزار هکتار جنگل های دریایی( مانگرو) دارامی باشیم واز لحاظ وسعت ۳۴ در صد تالاب های دریایی را به خود اختصاص داده است  ودر حال حاضر دوتالاب پیشنهادی را به سازمان محیط زیست ارائه نموده ایم که در صورت تصویب و ثبت از لحاظ سهم تالابی عدد قابل توجهی در کشور خواهیم داشت واز لحاظ  عرصه تالابی استانهای هستیم که هیچ تغییری دراین پهنه ایجاد نشده وبصورت دست نخورده می باشند .
 • برزگترین تالاب استان ، تالاب بین المللی خورخوران به وسعت ۱۰۲هزار هکتار و کوچکترین آن  جزیره شیدور که نگین تنوع زیستی در عرصه تالابی می باشد،  که متاسفانه جزیره شیدور صرفا به عنوان یک جزیره گردشگری معرفی شده است  ونتوانسته ایم  ارزش اکوسیستمی تالابی آن ازطریق رسانه برای عموم  گسترش دهیم .
 • یکی از اقدامات ارزشمند تالابی دراستان هرمزگان ، طرح جامع مدیریت تالاب ها می باشد که ماتوانسته ایم این چهار طرح را در استان تصویب وهم در مرحله اجرایی وارد نمائیم .
 • یکی از جاهای که موفق به کسب برند جهانی برای جمهوری اسلامی ایران  شد،   ثبت جهانی شهرتالابی خمیر بود که تلاش ها و زحمات فراوانی برای آن کشیده شده که جای دارد از زحمات ارزشمند مهندس محمودی شهردار اسبق بندرخمیر تقدوتشکر نمائیم وهمچنین تلاش های مهندس غواصی  شهردار بندرخمیردر این راستا می باشد.
 • ارتقاءکیفی سطح معشیت مردم این شهر به تالاب گره خورده شده است ومدل مدیریت شهری هم  به آن وابسته است،   در ضلع جنوبی خورخوران و روستاهای همچوار  بخش عمده شغل مردم گردشگری بوده است .
 • مادر سال جاری برای افزایش سطح جنگل های حرا در قالب طرح کاشت میلیارد در خت ، سه میلیون سه میلیون اصله نهال حرا را درمرحله اجرای  کاشت داریم  که دراین نهضت مردمی نسبت به گذشته در حال پیشرفت می باشیم (در گذشته ۲۵۰هراز الی ۳۰۰هزارکاشت نهال حرا بوده است ) . معاون طبیعی وتنوع زیستی این اداره کل وسایر همکاران درجهت مکان یابی مناسب برای کاشت نهال حرا با اداره کل منابع طبیعی استان و جوامع محلی درحال همکاری می باشند .
 • در برخی از مسائل مرتبط با تالاب  افزایش جمعیت را به عنوان یک تنش جدی می توان  نام برد ، وجود صنایع، آب شیرکن ها ، قاچاق سوخت از دیگر موارد چالشی در بحث تالاب ها  در خط ساحلی می باشند در بحث آبشیرکن های کوچک ویزرگ در کاهش اثرات زیست محیطی طرح های نمک زدایی از پساب یا تلخاب در کناراحداث آب شیرکن را الزام نموده ایم.در کنار آبشیرکن خط انتقال ۴۰۰هزار مترمکعبی طرح کربتات سدیم برای استحصال نمک و یا طرح تولید کلروآلکالین به روش نوین غشایی که آلودگی آب را نداشته باشد را قرار داده ایم .
 • همکاران مادر حال آماده سازی طرحی پایلوت برای استان هرمزگان در جهت  تعیین  خسارات  اقتصادی  در حوزه صنایع آب بر  اکوسیستم دریایی می باشند ( میزان خسارات وارده براکوسیستم وذخائر و…) 
 • یکی از پرچالش ترین مباحث در حوزه تالاب قاچاق سوخت و خسارات به اکوسیستم های تالابی علی الخصوص در شرق استان می باشد وخساراتی که به این اکوسیستم ارزشمند تالابی -دریایی می رسد گسترده تر از منفعت برخی ازافرادسودجو می باشد.
 • خوشبختانه با توجه به جدیت سازمان محیط زیست کشور تاکنون هم مجوزی برای احداث صنایع بزرگ باتوجه به اهمیت و شکل استان هرمزگان در کنار محیط های تالابی  داده نشده است و فقط برای صنعت آبزی پروری با رعایت الزامات وقوانین زیست محیطی در جهت احیاء وکمک به توان  اکوسیستم دریایی ومعیشت پایدار مردمی مجوزات لازم داده شده است .
 • مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان ضمن تقدیر از دبیرشبکه سمن های زیست محیطی استان که در همگرایی فعالین و سمن های زیست محیطی نقش ارزنده ای را داشته است تقدیروتشکر کرد وافزود: مابطور جد ماهانه جلسات خودرا با سمن های و فعالین محیط زیست برگزار نموده و دغدغه ها ومسائل مرتبط با محیط زیست استان را اززبان این عزیران شنیده ومورد بررسی قرار میدهیم  وتاکنون توانسته ایم برنامه های مشترکی را به اجرا درآوریم .