دو انتصاب مهم در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون و به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان رضا کمالی زرکانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان طی احکامی جداگانه امین درستکار را بعنوان سرپرست اداره امور هنری و احسان رضایی را بعنوان سرپرست اداره امور سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان منصوب […]

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون و به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان

رضا کمالی زرکانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان طی احکامی جداگانه امین درستکار را بعنوان سرپرست اداره امور هنری و احسان رضایی را بعنوان سرپرست اداره امور سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان منصوب کرد.