دو محیط بان هرمزگانی به عنوان محیط بان نمونه کشوری معرفی شدند

افسر محیط دار دوم عبدالرضا دهقانی و افسر محیط دار سوم منصور قانعی فر به عنوان محیط بان نمونه کشوری معرفی شدند به گزارش اداره روابط عمومی و امور رسانه حفاظت محیط‌زیست هرمزگان، در آیینی دو تن از محیط بانان استان هرمزگان عبدالرضا دهقانی و منصور قانعی فرد به‌عنوان محیط بان نمونه کشوری معرفی شدند […]

افسر محیط دار دوم عبدالرضا دهقانی و افسر محیط دار سوم منصور قانعی فر به عنوان محیط بان نمونه کشوری معرفی شدند

به گزارش اداره روابط عمومی و امور رسانه حفاظت محیط‌زیست هرمزگان، در آیینی دو تن از محیط بانان استان هرمزگان عبدالرضا دهقانی و منصور قانعی فرد به‌عنوان محیط بان نمونه کشوری معرفی شدند و بار دیگر اهمیت حضور این افراد در جامعه برجسته شد.
روز ملی محیط بان در جای‌جای ایران بی‌شک فرصتی است مناسب برای ارج نهادن به زحمات سبزپوشانی که با مایه گذاشتن از جان خود از محیط‌زیست این مرزوبوم حفاظت و حراست می کنند و مؤید این موضوع شهدای محیط‌بانی است که خالصانه جان خود را در راستای حفظ تنوع زیستی و ژنتیکی این مرزوبوم تقدیم خالق زیبایی‌ها کرده‌اند..
گفتنی است استان هرمزگان شهدای محیط بانی همچون خسرو شکرالهی، محمد حسن نژاد؛ پرویز هرمزی، محمد دهقانی و بهروز رخش بهار را تقدیم امنیت زیست‌محیطی این مرزوبوم کرده است . روحشان شاد و راهشان پر رهرو.