دکتر ابراهیم رستم گورانی مدیر گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم شد

دکتر ابراهیم رستم گورانی مدیر گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم شد

با حکمی از دکتر عادل پیغامی ، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ، دکتر ابراهیم رستم گورانی بعنوان مدیر گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم منصوب شد. با توجه به رونق صنعت گردشگری در جزیره جهانی قشم و حضور گردشگران بسیار زیاد در این جزیره انتخاب یک فرد بومی جزیره قشم در این پست مهم بسیار […]

با حکمی از دکتر عادل پیغامی ، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ، دکتر ابراهیم رستم گورانی بعنوان مدیر گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم منصوب شد.

با توجه به رونق صنعت گردشگری در جزیره جهانی قشم و حضور گردشگران بسیار زیاد در این جزیره انتخاب یک فرد بومی جزیره قشم در این پست مهم بسیار حائذ اهمیت بوده که مدیرعامل منطقه آزاد قشم به خوبی با درک این مهم ، دکتر گورانی بعنوان مدیر گردشگری سازمان منطقه ازاد قشم منصوب نموده است .

دکتر گورانی سالها قبل بعنوان شهردار قشم عملکرد بسیار خوبی داشته است که در آن دوران یکی از بهترین و موفقترین شهرداران استان هرمزگان لقب گرفت ، همچنین وی چند سال هم بعنوان معاون معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان به خدمت مشغول بود که در آن پست هم عملکرد درخشانی داشته است

گفتنی است سابق بر این دکتر ایوب زارعی   بعنوان مدیر گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم مشغول خدمت بوده که در حال حاضر ایشان بعنوان مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در حال خدمت به مدم می باشند