دکتر علی کوشا به سمت معاون مجمع خیرین ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان هرمزگان منصوب شد

با حکم   دکتر حسن کریمی دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر هرمزگان دکتر علی کوشا به سمت معاون مجمع خیرین ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان هرمزگان منصوب کرد به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون متن این حکم به شرح ذیل میباشد. جناب آقای دکتر علی کوشا سلام علیکم با […]

با حکم   دکتر حسن کریمی دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر هرمزگان دکتر علی کوشا به سمت معاون مجمع خیرین ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان هرمزگان منصوب کرد
به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون متن این حکم به شرح ذیل میباشد.

جناب آقای دکتر علی کوشا
سلام علیکم
با حترام نظر به تعهد شایستگی و تجارب مفید و ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم ، به سمت معاون مجمع خیرین ستاد امربه معروف و نهی از منکر استان هرمزگان منصوب می شوید.
انتظار می رود با بهره گیری از ظرفیت دستگاه های اداری و سازمان های مردم نهاد و خیرین جلب مشارکت آنان ، اهتمام شایسته برای تشکیل مجمع خیرین امربه معروف و نهی از منکر در حوزه های مختلف و حمایت همه جانبه آناندر تحقق برنامه های ستاد معمول دارید.
توفیق روز افزوتتان را از خداوند منان مسالت دارم.
دکتر  حسن کریمی
دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر هرمزگان