دکتر محمد حسن استاد مسول کمیته معلولین و جانبازان کارگروه منابع و انرژی ستاد انتخاباتی کانون اقوام، تشکل های قومی و جغرافیایی جبهه شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان هرمزگان شد.

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون دکتر محمد حسن استاد مدیر عامل جامعه معلولین استان هرمزگان تا پایان فرایند انتخابات ۱۴۰۰مسول کمیته معلولین و جانبازان کارگروه منابع و انرژی ستاد انتخاباتی کانون اقوام، تشکل های قومی و جغرافیایی جبهه شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان هرمزگان شد.

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون دکتر محمد حسن استاد مدیر عامل جامعه معلولین استان هرمزگان تا پایان فرایند انتخابات ۱۴۰۰مسول کمیته معلولین و جانبازان کارگروه منابع و انرژی ستاد انتخاباتی کانون اقوام، تشکل های قومی و جغرافیایی جبهه شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان هرمزگان شد.